zakládání společenství vlastníků, změny stanov společenství