Právnické osoby

 

Právnické osoby

Zakládáme obchodní korporace a jiné právnické osoby. Osvědčujeme změny jejich zakladatelských dokumentů. Provádíme zápisy do obchodního rejstříku a jiných veřejných rejstříků.

Obchodní společnosti

společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti

  • založení
  • valná hromada, rozhodnutí jediného společníka, jediného akcionáře, dohoda o změně

společenství vlastníků

  • založení
  • schůze shromáždění

Přeměny

  • fúze
  • rozdělení
  • změna právní formy
  • převod jmění na společníka

družstva

  • založení
  • členská schůze