Autorizovaná konverze dokumentů

Autorizovaná konverze dokumentů

Autorizovanou  konverzí se rozumí převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo převedení elektronického dokumentu do listinné podoby, přičemž dokument, který provedením konverze vznikne, má stejné právní účinky jako ověřená kopie.

Konverze z elektronické do listinné podoby – na základě žádosti elektronický dokument ve formátu PDF s platným zaručeným elektronickým podpisem z úschovny nebo zaslaný nám datovou zprávou vytiskneme, připojíme ověřovací doložku a předáme v papírové podobě.

Konverze z listinné do elektronické podoby – pořídíme scan dokumentu v listinné podobě a zašleme v elektronické podobě ve formátu PDF  do úschovny Czech POINT nebo do datové schránky.  Po provedené konverzi z listinné do elektronické podoby Vám bude sděleno pořadové číslo dokumentu a pořadové číslo potvrzení o předání výstupu z provedené konverze. Pod těmito čísly je možno na kterékoliv pobočce  Czech POINT provést konverzi z elektronické do listinné podoby.

Není možné konvertovat dokumenty, jejích jedinečnost nelze konverzí nahradit: občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížku, šek, směnku nebo jiný cenný papír, los, sázenku, geometrický plán, rysy a technické kresby.