Osvědčování, ověřování

Osvědčování, ověřování

Osvědčujeme skutečnosti a prohlášení, které by mohly být podkladem pro uplatňování nebo prokazování práv nebo kterými by mohly být způsobeny právní následky.

V souladu s notářským řádem provádíme zejména tato osvědčení:

 • vidimaci,
 • legalizaci,
 • o předložení listiny,
 • o protestech směnek a jiných listin, které je třeba předložit k uplatnění práva,
 • osvědčení rozhodnutí orgánů právnických osob a také průběhu valných hromad, schůzí a jednání jiných orgánů právnických osob,
 • o tom, že je někdo naživu,
 • o jiných skutkových dějích a stavu věcí,
 • o prohlášení,
 • výstupů z informačního systému veřejné správy,
 • splnění zákonem stanovených požadavků českou osobou zúčastněnou na přeshraniční přeměně obchodní společnosti nebo družstva a splnění zákonem stanovených požadavků pro zápis přeshraniční přeměny do obchodního rejstříku,
 • autorizovanou konverzi dokumentů.

ověřování

 • vidimace – ověření shody opisu nebo kopie s listinou
 • legalizace – ověření pravosti podpisu