občanské právo

Občanské právo

Sepisujeme kupní a darovací smlouvy včetně návrhů na vklad do katastru nemovitostí, zajišťujeme s tím související úschovu peněz a listin. K zajištění splnění dluhů sepisujeme zástavní smlouvy a notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti.

Sepisujeme též manželské a předmanželské smlouvy.

Převody nemovitostí

 • kupní smlouva
 • darovací smlouva
 • směnná smlouva

zástavní
právo

 • zástavní smlouva
 • rejstřík zástav

smlouvy mezi manželi a snoubenci

 • předmanželská smlouva
 • smlouva o změně manželského majetkového režimu (zúžení, rozšíření SJM)

notářské zápisy se svolením k přímé vykonatelnosti

 • dohoda se svolením vykonatelnosti
 • jednostranné uznání dluhu

notářské
úschovy

 • notářská úschova peněz
 • notářská úschova listin