Výpis z bodového hodnocení řidiče

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Výpis z bodového hodnocení řidiče je možno vydat pouze osobě, které se výpis týká. K žádosti o vydání výpisu musí být předložen platný úřední průkaz totožnosti. V případě, kdy o výpis žádá zmocněnec, musí předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Tento výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy České republiky. Má však jen informativní charakter, nenahrazuje výpis z katry řidiče pro styk s úřady.