Osvědčování průběhu valných hromad

Osvědčování průběhu valných hromad

Sepisujeme notářské zápisy o průběhu valných hromad společností nebo jiných právnických osob. V některých případech je vhodné, aby byl takový zápis sepsán, i když zákon takové notářské osvědčení nevyžaduje. Jde zejména o předcházení budoucím sporům. V souladu s notářským řádem se v notářském zápisu zaznamenávají datum a místo konání valné hromady, přijatá usnesení a vše, co je důležité pro posouzení řádného postupu jednání.