výpis z Katastru nemovitostí

Výpis z katastru nemovitostí

O výpis z katastru nemovitostí může požádat kdokoli. K vyřízení žádosti je třeba znát katastrální území a číslo listu vlastnictví nebo parcelní číslo pozemku či číslo popisné (číslo evidenční) stavby. V případě žádosti o výpis ohledně jednotky je třeba sdělit též její přesné číslo.