Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

O ověřený výstup ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů může požádat kdokoliv. Je třeba znát pouze identifikační číslo dodavatele. Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách a zapisují se do něj dodavatelé, kteří splnili kvalifikace podle zákona o veřejných zakázkách. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů mohou osoby ucházející se o veřejné zakázky zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií.