NOTÁŘKA V PRAZE

VÍCE INFORMACÍ

NAŠE SLUŽBY:

Právnické osoby

zakládání společností, družstev, spolků, nadací a jejich změny

Občanské právo

převody nemovitostí, ochrana majetku, manželské majetkové poměry

Notářské úschovy

zajištění dluhů, úschova peněz, listin, cenných papírů

Pozůstalosti

řízení o pozůstalosti, závěti, dědické smlouvy

Osvědčování, ověřování

ověřování pravosti podpisů a kopií, osvědčování skutkových dějů a prohlášení

Výpisy z rejstříků

obchodní rejstřík, katastr nemovitostí, trestní rejstřík