NAŠE SLUŽBY

Naše služby

Poskytujeme komplexní služby ve všech oblastech notářské činnosti. Jedná se zejména o:

  • notářské zápisy v oblasti občanského práva
  • notářské zápisy v oblasti obchodních korporací a jiných právnických osob
  • notářské úschovy peněz a listin
  • osvědčování stavu věcí, skutkových dějů či prohlášení
  • ověřování a výpisy z rejstříků

Na základě námi sepsaných notářských zápisů provádíme též přímé zápisy do veřejných rejstříků (zpravidla obchodní rejstřík).

Právnické osoby

zakládání společností, družstev, spolků, nadací a jejich změny

Občanské právo

převody nemovitostí, ochrana majetku, manželské majetkové poměry

Pozůstalosti

řízení o pozůstalosti, závěti, dědické smlouvy

Osvědčování, ověřování

ověřování pravosti podpisů a kopií, osvědčování skutkových dějů a prohlášení