Pozůstalosti

 

Pozůstalosti

Sepisujeme závěti a jiná pořízení pro případ smrti, kterými jsou např. dědická smlouva nebo ustanovení správce pozůstalosti. Listina pro případ smrti sepsaná ve formě notářského zápisu poskytuje pořizovateli jistotu, že bude nalezena, neboť je povinně zapisována do elektronické Evidence právních jednání pro případ smrti vedené Notářskou komorou České republiky.

JUDr. Lenka Leszay je soudním komisařem, který na základě rozvrhu práce předsedy Městského soudu v Praze projednává pozůstalosti po zůstavitelích s posledním bydlištěm na Praze 5.