Výpis z veřejných rejstříků

Výpis z veřejných rejstříků

Veřejnými rejstříky jsou obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností. O výpis z veřejného rejstříku ohledně jakékoli zapsané osoby může požádat kdokoliv. Je třeba jen znát identifikační číslo nebo přesný název dané právnické osoby.