osvědčování stavu věcí, skutkového děje či prohlášení

osvědčování stavu věcí, skutkového děje či prohlášení

Osvědčujeme skutkové děje, se kterými mohou být spojeny právní následky a které se udály v přítomnosti notářky. Příkladem je průběh slosování nebo předložení movitých věcí.

Osvědčujeme též stav věcí či skutkové děje se sepisuje notářský zápis v případech, kdy osvědčovaným skutkovým dějem nebo stavem věci mají být prokázány nároky v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem (například splnění dluhu, stav nemovitých věcí) a skutkový děj se udál v přítomnosti notáře. Nejedná se o odborný posudek (notář není oprávněn v notářském zápisu stav věci nebo skutkový děj hodnotit), ale o zajištění důkazu pro případné soudní nebo správní řízení.