JUDr. Martina Herzánová, notářka

JUDr. Lenka Leszay Ph.D., notářka

Mgr. Kateřina Žežulíková, notářská kandidátka, zástupkyně notářky

JUDr. Jana Kurková, notářská kandidátka, zástupkyně notářky

Mgr. Hana Raisová, notářská koncipientka

Monika Pečená, notářská tajemnice

Ing. Eva Káplová, notářská tajemnice

Monika Vaňousková, pracovnice notářky

Karolína Přibylová, notářská tajemnice

© JUDr. Martina Herzánová a JUDr. Lenka Leszay, Ph.D. 2006-13